Stand up paddling

UP neboli "stand up paddling" - "pádlování ve stoje" je celosvětově nejrychleji se šířící vodní sport.

Edward_Groeger_Kaernten_Werbung
Woerthersee Stand up Paddling

Rico Gratzei - Stand Up Paddling
Stand UP Paddling - SUP

Rico Gratzei - Stand Up Paddling
Stand Up Paddling - SUP

Tento druh sportu, který lze provozovat všude, kde je voda, přesně odpovídá novému radostně objevitelskému stylu, jak provozovat sport: Venku, vyhledávat skrytá místa, křížit si cestu s ostatními ... co nejblíže přírodě, abyste mohli následovat své dětské nutkání vyzkoušet něco nového, a tak se i něco nového zase naučit. 

V tomto sportu jde o rovnováhu a rytmus. Jsou-li tyto dvě dovednosti v souladu, vzniká harmonie. V přeneseném smyslu můžete říct, že jde o metaforu života (!), ve sportovně vědeckém a zdravotním slova smyslu se to nazývá koordinace: harmonická souhra svalů, které se přizpůsobují měnícím se požadavkům situace. Při Stand-Up Paddling se především zlepšuje nebo znovu vytváří reaktivita stabilizační svaloviny ("hlubokých svalů"), trénují se koordinační schopnosti a současně se zvyšuje svalový tonus.

Stand up paddlingVideo
To enhance your user experience, we have implemented cookies on this website. By using our site, you agree to our use of cookies. Further details can be found in our Data Privacy Policy