Stand up paddling

UP neboli "stand up paddling" - "pádlování ve stoje" je celosvětově nejrychleji se šířící vodní sport.

Edward_Groeger_Kaernten_Werbung
Woerthersee Stand up Paddling

Rico Gratzei - Stand Up Paddling
Stand UP Paddling - SUP

Rico Gratzei - Stand Up Paddling
Stand Up Paddling - SUP

Tento druh sportu, který lze provozovat všude, kde je voda, přesně odpovídá novému radostně objevitelskému stylu, jak provozovat sport: Venku, vyhledávat skrytá místa, křížit si cestu s ostatními ... co nejblíže přírodě, abyste mohli následovat své dětské nutkání vyzkoušet něco nového, a tak se i něco nového zase naučit. 

V tomto sportu jde o rovnováhu a rytmus. Jsou-li tyto dvě dovednosti v souladu, vzniká harmonie. V přeneseném smyslu můžete říct, že jde o metaforu života (!), ve sportovně vědeckém a zdravotním slova smyslu se to nazývá koordinace: harmonická souhra svalů, které se přizpůsobují měnícím se požadavkům situace. Při Stand-Up Paddling se především zlepšuje nebo znovu vytváří reaktivita stabilizační svaloviny ("hlubokých svalů"), trénují se koordinační schopnosti a současně se zvyšuje svalový tonus.

Stand up paddlingVideo